Mga Kanta (Tagalog)


Mga Kanta - JW Broadcasting
 • - JW Broadcasting Oktubre 2014 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Nobyembre 2014 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Pebrero 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Marso 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Abril 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Mayo 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Hunyo 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Hulyo 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Agosto 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Setyembre 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Oktubre 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Nobyembre 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Disyembre 2015 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Enero 2016 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Pebrero 2016 [Lyrics]
 • - JW Broadcasting Marso 2016 [Lyrics]
 • Umalinsabay - JW Broadcasting Abril 2016 [Lyrics]
 • Pagpapala sa Pag-aaral ng Bagong Wika - JW Broadcasting Mayo 2016 [Lyrics]
 • Maghinay-hinay - JW Broadcasting Hunyo 2016 [Lyrics]
 • "Maging Mapagpatuloy" - JW Broadcasting Hulyo 2016 [Lyrics]
 • Salamat sa Iyo - JW Broadcasting Agosto 2016 [Lyrics]
 • Kung Saan Ako Nararapat - JW Broadcasting Setyembre 2016 [Lyrics]
 • Magpatawaran Tayo - JW Broadcasting Oktubre 2016 [Lyrics]
 • Pagpapasiya - ‘Ang mga Salitang Ito ay Dapat na Nasa Iyong Puso’ [Lyrics]
 • Ito'y Nalalapit Na - JW Broadcasting Nobyembre 2016 [Lyrics]
 • Ikaw ay Tatatag - JW Broadcasting Disyembre 2016 [Lyrics]
 • Ang Iyong Salita ay Mananatili Magpakailanman - JW Broadcasting Enero 2017 [Lyrics]
 • Ika'y Manalangin - JW Broadcasting Pebrero 2017 [Lyrics]
 • Magpasya Kasama si Jehova - JW Broadcasting Marso 2017 [Lyrics]
 • Lahat Makakaya Kung Mananampalataya - JW Broadcasting Abril 2017 [Lyrics]
 • Mahal Ko ang Iyong Utos - JW Broadcasting Mayo 2017 [Lyrics]
 • Makakabangon Ako - JW Broadcasting Hunyo 2017 [Lyrics]
 • Humahanga sa Iyong mga Gawa - JW Broadcasting Hulyo 2017 [Lyrics]
 • Minamahal na Anak na Babae - JW Broadcasting Agosto 2017 [Lyrics]
 • Kumilos Na! - JW Broadcasting Setyembre 2017 [Lyrics]
 • Masdan Mo - JW Broadcasting Oktubre 2017 [Lyrics]
 • Kahanga-hanga ang Iyong Likha - JW Broadcasting Nobyembre 2017 [Lyrics]
 • JW Broadcasting Disyembre 2017
 • JW Broadcasting Enero 2018
 • Mahalagang Bagay - JW Broadcasting Pebrero 2018 [Lyrics]
 • Tiwala sa Iyo - JW Broadcasting Marso 2018 [Lyrics]
 • Tunay na Pag-ibig - JW Broadcasting Abril 2018 [Lyrics]
 • Gumawa ng Pagbabago - JW Broadcasting Mayo 2018 [Lyrics]
 • JW Broadcasting Hunyo 2018
 • Hindi Nag-iisa - JW Broadcasting Hulyo 2018 [Lyrics]