Thursday, July 26, 2018

Gumawa ng Pagbabago Lyrics - JW Broadcasting Mayo 2018


Gumawa ng Pagbabago Lyrics
JW Broadcasting Mayo 2018

Minsa’y naiisip,
Bakit gan’to—
Rutina na lang ba
Ang paglilingkuran ko?
Ang nakasanayan dapat baguhin.
Pagsulong ay kailangang gawin,
Magsakripisyo rin.

Kaya’t handang gawin ang pagbabago
Nang maabot ko ang tunguhin ko.
Jehova, ako’y susunod sa ’yo.
Ibibigay lagi tiwala sa ’yo.

Ang kailangan dito
Lakas-loob,
Pero ito’y sulit.
Dulot ay kagalakan.
Ang aking mga bagong karanasan
Nagbigay ng pagkakataon
Para ako’y sumulong.

Kaya’t handang gawin ang pagbabago
Nang maabot ko ang tunguhin ko.
Jehova, ako’y susunod sa ’yo.
Ibibigay lagi tiwala sa ’yo.


Noong una’y mahirap
At parang imposible,
Nag-aalinlangan kung
Ano’ng gagawin.
Pero pagsisikap ko
Saganang pinagpala.
Ipagpapatuloy ko
Ang aking nagawa.

Gusto kong maabot ang tunguhin ko,
Kaya nagsisikap na magbago.
Jehova, ako’y susunod sa ’yo.
At ang aking tiwala pinagpala mo.

Kaya’t handang gawin ang pagbabago
Nang maabot ko ang tunguhin ko.
Jehova, ako’y susunod sa ’yo.
Ibibigay lagi.

Kaya’t handang gawin ang pagbabago
Nang maabot ko ang tunguhin ko.
Jehova, ako’y susunod sa ’yo.
Ibibigay lagi tiwala sa ’yo.
Tiwala sa ’yo.

Credits: JW.org (Official Website of Jehovah's Witnesses); TV.JW.org (JW Broadcasting)