Wednesday, April 11, 2018

Tiwala sa Iyo Lyrics - JW Broadcasting Marso 2018


Tiwala sa Iyo Lyrics
JW Broadcasting Marso 2018

Gaya ng punong matibay,
Salita mong tunay
Nakatanim sa puso ko at dulot ay buhay.
Anuman ang dumating,
Karunungan mo’y laging
Patnubay at aking gabay na nagsasabi,

Huwag na huwag mangamba.
Jehova, laging kasama.

Sa pagsubok, nar’yan ka.
’Yong Salita’y tutulong.
Ako’y panatag dahil may tiwala sa ’yo.

Minsan ay nahihirapan
Paano manindigan.
Sa tulong mo lagi akong umaasa.
Palaging binubulay—
Salita mong patnubay.
Tunay itong nagsisilbing paalala.


Huwag na huwag mangamba.
Jehova, laging kasama.
Kay rami man ng suliranin,
Pag-asa’y malinaw sa akin.

Sa pagsubok, nar’yan ka.
’Yong Salita’y tutulong.
Ako’y panatag dahil may tiwala sa ’yo—
Sa ’yo.

Huwag na huwag mangamba.
Jehova, laging kasama.
Kay rami man ng suliranin,
Pag-asa’y malinaw sa akin.

Sa pagsubok, nar’yan ka.
’Yong Salita’y tutulong.
Ako’y panatag dahil may tiwala sa ’yo.

Credits: JW.org (Official Website of Jehovah's Witnesses); TV.JW.org (JW Broadcasting)